Classical Music Digest
La Substantifique Moelle
PUCCINI Giacomo
1858 - 1924 
ToscaSabata (de)
1900Orch. + Ch. Scala Milan
EMI/WARNER
1953
24'30''
22,5%
Callas (s) // Di Stefano (t) / Gobbi (br) / Luise (b) / Calabrese (b) / Mercuriali (t) / …
Acte I (13’35”) / Acte II (4’25”) [dont “vissi d’arte” (2’50”)] / Acte III (6’25”)
4,50